CONCERT VAN JEF NEVE LEIDT EEN EIGEN, LEVEND LEVEN

CONCERT VAN JEF NEVE LEIDT EEN EIGEN, LEVEND LEVEN

0

Het leven is een geschenk. De verteller hoopt dat als hij straks op het punt van sterven belandt en hij – zoals altijd wordt beweerd – zijn leven in flitsen aan zich voorbij ziet trekken, hij dan kan constateren dat zíjn leven er een van liefde was. En daarbij kan hopen dat er ooit een dag zal komen, dat mensen écht met elkaar kunnen samenleven. 

Aan het woord was Jef Neve, pianist van beroep en zoals tijdens zijn concert in Paradox bleek, ook causeur van een hogere orde.  Buiten het feit dat je je ging afvragen of Jef Neve in Tilburg een recital kwam geven of een jazzoptreden vol prachtige improvisaties, werd zijn aanwezigheid ook gekenmerkt door aangename toelichtingen op de stukken die hij speelde. Hij nam er volop de tijd voor en plaatste daardoor de composities in een persoonlijk, emotioneel aandoend kader. Jef Neve toonde ermee aan dat hij een groot kunstenaar is, die zijn muziek rechtstreeks koppelt aan het geëngageerde leven dat hij leidt. Meer.

Share This Post: