jefneve-live.com

jefneve-live.com

0
Welcome everyone!
From this site we will stream our live concerts from May 18 to June 10.
Every Monday and Wednesday, at 8 pm. Each concert has a duration of +/- 40 min.
We keep the concerts in the gallery so you can always revisit everything.
For these 8 concerts we ask a one-time fee of 20 euros. You can register and pay by clicking the button below. As godfather of Ghetto Classics (music school in the slums of Nairobi) I would like to support them with these concerts.
Have fun listening and thank you in advance!
Jef Neve
Concerts on the following dates:
-Monday May 18
-Wednesday, May 20
Monday 25 May
-Wednesday, May 27
-Monday June 1
-Wednesday, June 3
-Monday, June 8
-Wednesday, June 10
 
 
Welkom iedereen! 
Van op deze site gaan we van 18 mei tot 10 juni onze live-concerten streamen.
Elke maandag en woensdag, telkens om 20u. Elk concert heeft een duurtijd van +/- 40 min.
We bewaren de concerten in de galerij zodat je alles altijd kan herbekijken.
Voor deze 8 concerten vragen we een eenmalige vergoeding van 20 euro. Het aanmelden en betalen kan je doen door op de knop hieronder. Als peter van Ghetto Classics (muziekschool in de sloppenwijk van Nairobi) wil ik hen graag met deze concerten ondersteunen.
Veel luisterplezier en alvast hartelijk dank!
Jef Neve
Concerten op volgende data:
-Maandag 18 mei
-Woensdag 20 mei
-Maandag 25 mei
-Woensdag 27 mei
-Maandag 1 juni
-Woensdag 3 juni
-Maandag 8 juni
-Woensdag 10 juni
 
 
Share This Post: